TİTREŞİM TIBBI NE DEMEK?

Tıptaki mevcut uygulamaların çoğu Newton’cu gerçeklik modeli üzerine kuruludur. Hekimler, vücudu, beyin ve çevresel sinir sistemi tarafındankontrol edilen büyük bir makine; çok büyük bir biyolojik bilgisayar olarak kabul eder. Oysa ki tıpta gün geçtikçe benimsenen ve yolunu  Einstein’ın açtığı yeni bir paradigma kendini göstermektedir.

Einstein’cı paradigma Titreşimsel Tıbba uygulandığında, insanları, karmaşık enerji alanlarıyla bir arada bulunan fiziksel (hücresel) sistemleri kontrol eden şebekeler olarak algılar. Titreşimsel Tıp, hastalık durumlarında dengelerini yitirebilecek enerji sistemlerini olumlu yönde etkileyecek, enerjinin bazı formlarını kullanır. Hücresel fizyolojiyi düzenlemek amacıyla enerji alanlarının tekrar denglenmesiyle birlikte, titreşimsel iyileştiriciler, insan vücudunun, daha yüksek bir düzeyde işlev görmesi için komutlar oluşturur. Einstein’a göre enerji ve maddenin aynı evrensel özün ikili ifadesi, dışavurumu olduğu kanıtlanmıştır. İşte bu evrensel öz, hepimizi oluşturan, asıl enerji ve titreşimdir. O zaman, maddenin özünü oluşturan temel titreşimsel veya enerji düzeyinin yönlendirilmesi aracılığıyla vücudu iyileştirme girişimini , Titreşimsel Tıp olarak tanımlayabiliriz (1).

Titreşimsel Tıp düşüncesi, insanoğlunun et, kan, protein, yağlar amino asitlerden daha öte varlıklar olduğuna dair bilgileri içeren eşsiz bir perspektif sunmaktadır. Bilim adamlarının aklın, vücudu düzenleyen biyomoleküler mekanizmaları  etkileyebileceği olgusunu kabul edişleri henüz çok yenidir. Yıllardır doktorlar, bilincin beyin tarafından üretilen bir şey olduğunu düşündüler. Beyin, her ne kadar kompleks bir bilgisayar olsa da, sinir sistemini nasıl ifa edeceğini  ve hangi işleri yapacağını öğreten bir programcıya ihtiyaç duyar. Bu programcı insan ruhu veya canıdır.

Tinsel alan, beyin ve beden bilgisayar aksamını doğrudan besleyen bir dizi yüksek boyutlu enerji sistemlerinin parçasıdırlar. Kuantum fiziği deneyleri göstermiştir ki, parçacık düzeyinde tüm maddeler esasen enerjidir . Eğer biz enerjiden oluşan varlıklarsak, o zaman bu enerjiden de etkileneceğimiz anlamına gelir (2).

Önemli olan şey, bize bizim evrimleşen ruhsal varlıklar olduğumuz gerçeğini ve bunun yanı sıra Ortodoks tıbbın çok az şey yapabildiği, bazı hastalıkların tedavilerini de öğreten alternatif/ tamamlayıcı şifa metotlarını görmeye ve uygulamaya başlamalıyız.  İnsanlar sınırsız bir iyileşme ve gelişme potansiyeline sahip çok boyutlu varlıklardırlar. Farmakolojik ve cerrahi yaklaşımlar biyomedikal canlı sistemler arasında hayatı var eden, ve nefes aldıran canlı güçlerin varlığını yadsıdıkları için eksiktirler.

Titreşimsel Tıp, geleneksel ilaç ve cerrahi yaklaşımların aksine, insanları saf enerjiyle ( titreşimlerle ) tedavi etmeyi ön görür. Elektrofizyolojik ve hormonsal fonksiyonların yanı sıra fiziki vücudun içindeki hücresel yapıyı ve haberleşmeyi koordine eden enerji sistemleri arasında bir hiyerarşi vardır. Sağlık ve hastalık bu düzeylerden kaynaklanmaktadır(3).

Dr. Richard Gerber’e göre: “İyileşmeye nihai yaklaşım, en başında hastalığın ortaya çıkmasına sebep olan enerji seviyesindeki anormallikleri ortadan kaldırmak olacaktır’’.

Titreşim tıbbı ifadesi kendi başına iki anlamlıdır: 1. Titreşim tıbbında, enerji ilaçtır. İlaç, hastalığı iyileştirmek veya önlemek için kullanılan bir aracıdır. Bedeninizin enerjileri, rahatsızlıklarınızla baş etmek için var olan en saf ve en doğal iksiri ortaya çıkararak her türlü hastalık ve tehditle baş etmek için kendini nasıl kullanacağını bilir. Enerji bedene hayat verir.

  1. Titreşim tıbbında, sıkıntılı enerjiler hastadır. Atalarınıza yabancı olan bir stres, kirlilik ve bilgi dünyasına uyum sağlamaya teşebbüs eden enerji sistemleri kusurlu uzlaşma yollarına boyun eğip tam anlamıyla iyileşmek için yeniden biçimlenmeye ihtiyaç duyarak yollarını kaybederler. Titreşim  tıbbı, bu yeniden biçimlenme sürecini mümkün kılar. Enerji iyileştirir ve enerji sistemleri iyileşir.(1)(4).

Bedenin, ruhun ona dört bir yandan yağdığını, aktığını, dolduğunu ve ışıldadığını düşünmesine izin verin. – PLOTINUS

Kaynaklar

1.Gerber Richard, Gizli Enerji Terapileri, Dharma Yayınları,2008

2.Becker Robert O., Selden Gary, The Body Electric, Harper, 1985

3.Lipton Bruce H., İnancın Biyolojisi, Kuraldışı Yayınevi, 2012

4.Popp, Fritz- Albert, Biophotonen- Neue Horizonte in der Medizin, Haug Verlag ,2006

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir